Maling

Dumating din ang panalangin Inusog ang ulap ng hangin sa wakas Ay nakita na rin ang buwan sa kalangitan Sa wakas ay ang buwan, nagpakita na rin Humuni ang mga ibon Palipad lipad sa paligid Naaabot ng tingin Ang buwang nasa kalawakang Nakikita lang nila sa langit Dumating din ang panalangin At biglang lumalim ang … Continue reading Maling