Maling

Dumating din ang panalangin Inusog ang ulap ng hangin sa wakas Ay nakita na rin ang buwan sa kalangitan Sa wakas ay ang buwan, nagpakita na rin Humuni ang mga ibon Palipad lipad sa paligid Naaabot ng tingin Ang buwang nasa kalawakang Nakikita lang nila sa langit Dumating din ang panalangin At biglang lumalim ang … Continue reading Maling

Marunong Palang Maglakad Ang Magnanakaw

Akala ko kasi tumatakbo lang sila palagi, tulad sa mga balitang napapanood, nababasa, at naririnig ko. Nagmamatulin sila dahil ayaw nilang magpahuli sa kasalanang pagkuha ng bagay na hindi naman sa kanila. Kaya akala ko nga isang requirement na ang mabilis na pagtakbo sa pagnanakaw eh. Pero meron palang tinatawag na tahimik. Yung akala mo, … Continue reading Marunong Palang Maglakad Ang Magnanakaw

Techbiznology | Cartoon Image Creator Pro

And so I was bored earlier so I made these five cartoons representing Red Velvet's Joy, Wendy, Irene, Seulgi, and Yeri (from left to right), with backgrounds of their designated colors. And I was still bored so I also tried creating cartoons of Twice's Momo, Dahyun, and Chaeyoung. The  app is called Cartoon Image Creator … Continue reading Techbiznology | Cartoon Image Creator Pro